Peter Willemse

Artist

Naast zijn figuratieve impressionistische werk onder pseudoniem Pierre Guillaume, heeft Peter Willemse een honderdtal schilderijen gemaakt waarin wederom kleur zich optimaal laat gelden.

Met oneindig geduld onderzoekt hij de onderlinge dynamiek van kleur, hoe kleuren in elkaar samenvloeien, contrasten scherp worden of optisch zelfs een geheel andere tint aanneemt.

Hij gebruikt hiervoor ongemengde verf direct vanuit de tube of verf met puur pigmenten.
Waar hij zich met de schilderijen van Pierre Guillaume zichtbaar vrijheid geeft in kleur en penseelstreken, is hij gebonden aan realistisch beeld. De kleuren zijn geïnspireerd door invloeden van zijn vele reizen door Azië.

Met zijn abstracte werk en de gebruikte wiskundige algoritme neemt hij bewust oneindig meer vrijheid door van de regels af te wijken. Hij begint met een vorm die al dan niet tijdens het maakproces herhaald wordt of vermengd een hoofdvorm met sub vormen die visueel anders lijken maar ritmisch samenkomen in het patroon.

Zoals een muzikant meerdere muziekprojecten en coproducties heeft, heeft Peter Willemse zich niet beperkt tot één medium of schilderstijl. Alles kan en mag zonder zich kunsthistorische beperkingen op te leggen, hij is meester in kleur en meester in vrijheid van geest.

Mail voor meer informatie